Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2012

alexandra773

Jestem tobą na umór pijany

Nazim Hikmet

Jestem tobą na umór pijany

nie wytrzeźwiałem

wytrzeźwieć nie mogę

nie chcę wytrzeźwieć

 

Głowa mi pęka

zdarłem kolana

ubranie mam ciężkie od błota

 

Wstaję padam padam wstaję

biegnę do twego światła

co się zapala i gaśnie

Reposted fromdomitrz domitrz viaphenylethylamine phenylethylamine
alexandra773
alexandra773
4653 a41c
alexandra773
alexandra773
Reposted frompiksele piksele viaphenylethylamine phenylethylamine
alexandra773
7684 552b
Reposted frommagdazieba magdazieba viaMaggy Maggy
alexandra773
4728 1f01
Połowa września 1944. Fotografia z Powstania Warszawskiego. Dziewczyna z lusterkiem na tle zbombardowanej ulicy Złotej nieopodal Zgody. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok"/ MPW
alexandra773
alexandra773
alexandra773
0108 7b58 500
Reposted fromgone gone viaphenylethylamine phenylethylamine
alexandra773
alexandra773
maturing in the water.
Reposted fromciarka ciarka viaheroinandziggypop heroinandziggypop
alexandra773
Solar Scope System. Also: http://www.sunmoonscope.com
Reposted fromEmisja Emisja viaheroinandziggypop heroinandziggypop

July 25 2012

alexandra773
9537 faf9
Reposted bynijalomi nijalomi
alexandra773
9134 fb4a 500
alexandra773
8607 40a2
alexandra773
6719 7072 500
alexandra773
5194 4cc1
alexandra773
4567 842e 500
alexandra773
4406 f624
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl